Ποιο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που αποτυγχάνουν τον πρώτο χρόνο τους;

Περισσότερες επιχειρήσεις επιβιώνουν μετά το πρώτο έτος λειτουργίας τους από ό,τι θα περίμενε κανείς. Και αυτό θα μπορούσε να είναι άσχημα νέα για τους επιχειρηματίες. Διαβάστε Περισσότερα

Πρέπει να αποδεχτείτε μια προσωρινή εργασία όταν θέλετε πραγματικά μια μόνιμη;

Η προσωρινή απασχόληση μπορεί μερικές φορές να είναι πιο εύκολη. Να γιατί αξίζει να αποδεχτείς έναν βραχυπρόθεσμο ρόλο όταν σου διαφεύγει ένας μόνιμος. Διαβάστε Περισσότερα^